BİTKİ ANALİZLERİ HAKKINDA

Bitki analizleri, bitkinin tamamının ya da belirli bir aksamının element içeriğini ortaya koyan bir tekniktir.

Bitki analizlerinin, mevcut olan beslenme bozukluklarını anlama ve gidermede olduğu kadar dolaylı da olsa toprağın verimlilik durumunun anlaşılmasında da önemi büyüktür.

Bitki Analizinin Amacı

Bu standard; bitki örneklerinden numune alınması ile ilgili çeşitli kalite güvenlik tekniklerinin seçimi ve kullanımı kurallarını kapsar

Bitki Analizinin Uygulanması

Tarımsal üretimde amaç, birim alandan daha fazla ve kaliteli ürün elde etmektir. Gübreleme, bu hedeflere ulaşılmasında en önemli uygulamalardandır. Toprak ve bitki analizleri, toprak özellikleri ve bitki beslenme düzeyinin belirlenmesi dengeli gübrelemenin ön şartıdır.

Toprak analizleri yanında yaprak ve meyve analizleri de yapılarak, gübreleme programları hazırlanmaktadır. Bitki analizleri bitkinin mineral madde içeriği ve beslenme durumu hakkında bilgi verir. Ayrıca, toprağın verimlilik durumu ve uygulanan gübre programının uygun olup olmadığı tespit edilir. Bitki analizleri sap, gövde, dal, sürgün gibi bitkinin değişik kısımlarından yapılabilir. Ancak, en uygun olanı yaprak analizleridir. Çünkü yaprak, bitkinin besin maddesi fazlalık ve noksanlıklarını en iyi gösteren organdır.

Yaprak Örneği Alınmasını Gerektiren Durumlar