GÜBRE ANALİZLERİ HAKKINDA

Gübre analizleri, tarımsal üretimde kullanılan gübrelerin, tescil analizlerini ve içeriklerini belirlemek amacıyla yapılan analizlerdir.

YLDZ Laboratuarı’nda, kimyevi gübreler ile organik, organomineral, özel gübreler, toprak düzenleyicilerin analizleri, EC Fertilizer ve tarımda kullanılan organik, organımineral gübreler ve toprak düzenleyiciler ile mikrobiyal , enzim içerikli ve diğer ürünlerin üretimi , ithalatı ve piyasaya arzına dair yönetmelik esasına göre yapılmaktadır.

Gübre Analizinin Amacı

Bu standart; gübrelerden numune alınması ile ilgili çeşitli kalite güvenlik tekniklerinin seçimi ve kullanımı kurallarını kapsar.

Gübre Analizinin Uygulanması