Su Numunelerinin Alınma Zamanı

Sular özellikleri bakımından mevsimden mevsime ve hatta aydan aya büyük değişiklik gösterebildikleri gibi aynı ay içinde bile sularda büyük değişiklikler görülebilir. Örneğin yağmurdan sonra kabaran dere, çay sularının tuz kapsamları büyük ölçüde değişebilir.

Çiftçiyi daha çok sulama mevsimindeki suyun kalitesi ilgilendireceğine göre; en uygun numuneler sulama mevsiminde alınan numunelerdir

Su Numunelerinin Alınma Şekli ve Laboratuvara Gönderilmesi

Alınan su numuneleri, 1.5-2 litrelik cam şişe ve plastikten (polietilen) yapılmış numune kaplarına konulur. Numune kaplarının çok temiz olmasına dikkat edilir. Temiz olan bu kap, numunesi alınacak su ile 4-5 defa yıkanır, sonra su şişenin ağzına kadar doldurulur. Şişe ile tıpa arasında boşluk bırakılmaz. Alınan tüm örnekler cam ya da plastik kapta, ağzı iyice kapatılarak ve üzerine bilgileri (numuneyi alanın adı, numunenin alındığı yer ve tarih ile numune numarası) yazılarak laboratuvara gönderilir.

Numunenin alındığı yerde ayrıca, analiz istemine ait bilgilerin yer aldığı analiz talep formu doldurulur

Genel olarak, Su örneğinin alınması ile laboratuvarda analizi arasında geçen zamanın mümkün olduğu kadar kısa olmasına önem verilmelidir. Çünkü kimyasal ve biyolojik aktiviteler sonucu meydana gelebilecek değişimler, su örneğinin bileşimini değiştirebilirler. Bu durum suyun toplam sertliği ve kalsiyum miktarının azalmasına neden olur. Bu nedenle su numuneleri alınır alınmaz en kısa zamanda laboratuvara gönderilmek suretiyle analize alınmaları sağlanmalıdır.

Laboratuvara gelen su numuneleri PR13 Hizmetin Sağlanması Prosedürü’ne göre, laboratuvara kabul kriterlerine uygun olup olmadıkları açısından kontrol edilir.

Analizlerin, numunenin alındığı gün veya 24-48 saat içinde yapılması gerekir. Numuneler, karanlıkta 5°C ± 3°Cde muhafaza edilir. Analiz edilen parametrelere göre; standartlara uygun analizler gerçekleştirilir.

Laboratuvarda yapılan gerekli analizler sonunda numunelerin sulama yönünden kaliteleri ve bununla ilgili tavsiyeleri bildirir rapor laboratuvar yetkililerince düzenlenerek müşteriye gönderilir.

Su Numunelerinin Alınma Şekli ve Laboratuvara Gönderilmesi