ANALİZ LİSTESİ

GÜBRE ANALİZLERİ

 • Sıra no
 • Analizin Adı
 • Method/Cihaz
 • Analiz Süresi
 • GA-1
 • * Ph Tayini
 • GPGDY Ek-2, Yöntem 7.4 / OGY, Ek-19 (1/10 Potansiyometrik)
 • 2 gün
 • GA-2
 • * EC
 • OGY, Ek-19 1:10 Sulu Çözelti (1:10 Elektrometrik)
 • 2 gün
 • GA-3
 • Yoğunluk
 • Gravimetrik
 • 2 gün
 • GA-4
 • * Nem
 • İşletme İçi Metot – PR17-ISLM03-TL073 (Rev.No.01) (AOAC 967.03) (70 °C)
 • 2 gün
 • GA-5
 • Elek Analizi
 • Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği Ek-2 (7.5)
 • 2 gün
 • GA-6
 • Klor
 • Potansiyometriktitrasyon / Volhard Yöntemi
 • 2 gün
 • GA-7
 • Çözünürlük
 • Gravimetrik
 • 2 gün
 • GA-8
 • Toplam Azot
 • GPGDY Ek-2 Mad 2.3- Mad 2.6- Mad.2.2 -Mad2.4 / Bremner 1965
 • 2 gün
 • GA-9
 • *Amonyum Azotu
 • TS EN 15475
 • 2 gün
 • GA-10
 • *Nitrat Azotu
 • TS EN 15476
 • 2 gün
 • GA-11
 • Üre Azotu
 • GPGDY EK-2 (EN 15478 / EN 15604)
 • 2 gün
 • GA-12
 • Ürede Biüre
 • TS EN 15479
 • 2 gün
 • GA-13
 • * Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)
 • TS EN 15958 / TS EN 15959 / (GPGDY Ek-2 Yöntem 3.1.6 ve 3.2)
 • 2 gün
 • GA-14
 • Toplam Fosfor (Organik / Organomineral )
 • Kaçkar-Kütük 2009 Yaş Yakma / TS EN 15959
 • 2 gün
 • GA-15
 • Nötral Amonyum Sitratta Çözünür Fosfor
 • TS 6420 / TS EN 15957/ TS EN 15959
 • 2 gün
 • GA-16
 • Alkali Amonyum Sitratta Çözünür Fosfor
 • TS EN 15921 / TS EN 15923
 • 2 gün
 • GA-17
 • Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) / (K)
 • GPGDY EK-2 Mad. 4.1 / EN 15477 / ICP-OES
 • 2 gün
 • GA-18
 • * Organik Madde (Organik)
 • İşletme İçi Metot –PR17-ISLM04-TL071 (Rev.No.01) (AOAC 967.03, AOAC 967.04, AOAC 967.05) (70 °C- 550°C)
 • 2 gün
 • GA-19
 • Organik Madde (Organomineral)
 • OGY , EK - 19
 • 2 gün
 • GA-20
 • Organik Karbon
 • Tüzüner, A.; Richards (1954) (Walkley-Black)
 • 2 gün
 • GA-21
 • Organik Azot
 • Kjeldahl
 • 2 gün
 • GA-22
 • Toplam Humik+Fulvik Asit
 • TS 5869 ISO 5073 / Kaliforniya Metodu
 • 2 gün
 • GA-23
 • Suda Çözünür Bakır (Cu)
 • GPGDY EK -2 Mad. 9.2 / 10.2 - ICP-OES
 • 2 gün
 • GA-24
 • Suda Çözünür Demir (Fe)
 • GPGDY EK -2 Mad. 9.2 / 10.2 - ICP-OES
 • 2 gün
 • GA-25
 • Suda Çözünür Mangan (Mn)
 • GPGDY EK -2 Mad. 9.2 / 10.2 - ICP-OES
 • 2 gün
 • GA-26
 • Suda Çözünür Çinko (Zn)
 • GPGDY EK -2 Mad. 9.2 / 10.2 - ICP-OES
 • 2 gün
 • GA-27
 • Suda Çözünür Bor (B)
 • GPGDY EK -2 Mad. 9.2 / 10.2 - ICP-OES
 • 2 gün
 • GA-28
 • Suda Çözünür Molibden (Mo)
 • GPGDY EK -2 Mad. 9.2 / 10.2 - ICP-OES
 • 2 gün
 • GA-29
 • Suda Çözünür CaO / (Ca)
 • ICP -OES
 • 2 gün
 • GA-30
 • Suda Çözünür MgO / (Mg)
 • ICP -OES
 • 2 gün
 • GA-31
 • Suda Çözünür Sodyum (Na)
 • ICP -OES
 • 2 gün
 • GA-32
 • Toplam Kalsiyum (Ca)
 • ICP -OES
 • 2 gün
 • GA-33
 • Toplam Magnezyum (Mg)
 • ICP -OES
 • 2 gün
 • GA-34
 • Toplam Sodyum (Na)
 • ICP -OES
 • 2 gün
 • GA-35
 • Toplam Demir (Fe)
 • ICP -OES
 • 2 gün
 • GA-36
 • Toplam Bakır (Cu)
 • ICP -OES
 • 2 gün
 • GA-37
 • Toplam Mangan (Mn)
 • ICP -OES
 • 2 gün
 • GA-38
 • Toplam Çinko (Zn)
 • ICP -OES
 • 2 gün
 • GA-39
 • Toplam Bor (B)
 • ICP -OES
 • 2 gün
 • GA-40
 • Toplam Molibden (Mo)
 • ICP -OES
 • 2 gün
 • GA-41
 • Kadmiyum (Cd)
 • TS EN 13650/ICP-OES
 • 2 gün
 • GA-42
 • Kurşun (Pb)
 • TS EN 13650/ICP-OES
 • 2 gün
 • GA-43
 • Civa (Hg)
 • EPA 3052
 • 2 gün
 • GA-44
 • Arsenik (As)
 • EPA 3052
 • 2 gün
 • GA-45
 • Krom (Cr)
 • TS EN 13650/ICP-OES
 • 2 gün
 • GA-46
 • Nikel (Ni)
 • TS EN 13650/ICP-OES
 • 2 gün
 • GA-47
 • Çinko (Zn)
 • TS EN 13650/ICP-OES
 • 2 gün
 • GA-48
 • Kalay (Sn)
 • TS EN 13650/ICP-OES
 • 2 gün
 • GA-49
 • Bakır (Cu)
 • TS EN 13650/ICP-OES
 • 2 gün
 • GA-50
 • Kobalt (Co)
 • TS EN 13650/ICP-OES
 • 2 gün
 • GA-51
 • Silisyum (Si)
 • TS EN 13650/ICP-OES
 • 2 gün
 • GA-52
 • Ağır Metaller (Cd,Pb,Hg,Cr,Ni,Cu, Zn,As) (Kimyevi Gübreler)
 • TS EN 13650/ICP-OES / EPA 3052
 • 2 gün
 • GA-53
 • Ağır Metaller (Cd,Pb,Hg,Cr,Ni,Cu, Zn) (Organik Gübreler)
 • TS EN 13650/ICP-OES /EPA 3052
 • 2 gün
 • GA-54
 • Suda Çözünür Kükürt (S)
 • Gravimetrik
 • 2 gün
 • GA-55
 • Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3)
 • Gravimetrik
 • 2 gün
 • GA-56
 • Toplam Kükürt (S)
 • Gravimetrik
 • 2 gün
 • GA-57
 • Toplam Kükürt Trioksit (SO3)
 • Gravimetrik
 • 2 gün
 • GA-58
 • Alginik Asit
 • TS 8871 şubat 1991 Madde 3 Kolorometrik Metod
 • 3 gün
 • GA-59
 • Giberillik Asit
 • Kromatografik
 • 3 gün
 • GA-60
 • Toplam / Serbest Amino Asit
 • HPLC-kolon sonrası Türevlendirme
 • 3 gün
* İşaretli Parametreler Akreditasyon Kapsamındadır.