Amaç

Bu standart sulama sularından numune alınması ile ilgili çeşitli kalite güvenlik tekniklerinin seçimi ve kullanımı kurallarını kapsar.

Uygulama

Numune alınırken, ürünün hepsinin aynı parti numaralı olmasına dikkat edilmelidir. Aynı üretimden alınmış, aynı ağırlıktaki ambalajlarda taşınan ve bir seferde analize sunulan kimyasal gübre bir parti olarak kabul edilir.

Gübre numunelerinin alındığı ortam nemli, tozlu ve kumlu olmamalıdır.

Torba içerisinde olan gübrelerden numune alınması halinde yalnızca açılmamış, parçalanmamış ve zedelenmemiş torbalardan numune alınmalıdır.

Numune alma aleti temiz ve kuru olmalı, numunesi alınacak gübrenin kimyasal özelliklerini etkilemeyecek malzemelerden imal edilmiş olmalıdır.

Numune alma sondasının boyutu, numune alınan partinin özelliklerine (konteyner derinliği, torba boyutu vb.) ve gübre tane büyüklüğüne uygun olmalıdır.

Numune alınacak gübreler sıvı veya süspansiyon halindeyse numune alınmadan önce mutlaka iyice çalkalanmalıdır.

Alınan numune temiz, kuru ve kapaklı kaba silme doldurulmalı ve kapağı hemen kapatılmalıdır.

Kavanozun üzerine gerekli bilgiler yazılmalıdır.

Numune alma işi olabildiğince kısa sürede tamamlanmalıdır.

Alınan alt numuneler temiz bir yüzey üzerinde biriktirilerek iyice karıştırılıp paçal numune oluşturulmalıdır.

Katı Gübrelerden Numune Alınması İçin Gereken Aletler

Elle numune alma aletleri

Sıvı Gübrelerden Numune Alınması İçin Gereken Aletler

Gübrelerden Numune Alınması

Dökme halinde bulunan kimyasal gübreden numune alınırken; sonda ya da kürekle, partiyi temsil edecek şekilde yığının her tarafından ve çeşitli derinliklerden gelişigüzel alınmalıdır. Toplam gübre örnekleri 4 kg’dan az olmamalıdır. Dökme mallardan numune alınırken yığın üzerinde 3 ayrı yerden 1 kg’lık numuneler alınır, alınan 3 kg numuneler homojen hale gelene kadar karıştırılır. Homojen hale gelen ürün içinden 2 kg numune bir kap içine alınır. Üretimde kullanılmayan 25 - 50 kg ve dökme olarak bulunan hammaddelerden aynı sistem yolu ile 200 gr. numune alınır.

Ambalajlı katı gübrelerden numune alırken; Ambalajlı katı gübre partisini en iyi temsil edecek şekilde belirlenen ambalajların her yanından ve farklı derinliklerinden eşit miktarda olmak üzere gübre örnekleri alınır. Gübre örneklerinin toplam ağırlığı 4 kg’dan az olmamalıdır.

Big-Bag’li Hammaddelerden numune alırken; 25-50kg’lık paketli hammaddelerden numune alırken; 25 kg ve 50 kg torbalarda bulunan hammaddelerden numune alınırken 3 ayrı torbadan 1 er kg’lık numune alınarak homojen hale gelene kadar karıştırılır. Homojen hale gelene kadar karıştırılan 3 kg’lık numune içinden ise 2 kg numune bir kap içine alınır.

Çizelge-1. Farklı ağırlıktaki dökme katı gübre partisinden alınacak noktasal gübre örneği sayısı
Örnek alınacak parti ağırlığı, ton Noktasal gübre örneği sayısı
<2,5 7
2,5-80 Gübrenin toplam parti ağırlığı(ton) 20 ile çarpımının karekökü
>80 40
Çizelge-2. Ambalajları katı gübre partisinden noktasal gübre örneği alınacak ambalaj sayısı
Örnek alınacak partide ambalaj sayısı Noktasal gübre örneği alınacak ambalaj sayısı
<5 Ambalajların hepsinden
5-16 4
17-400 Partiyi oluşturan ambalajların sayısının karekökü
>400 20
Ağırlığı 1 kg’ı geçmeyen ambalajlar 4

Yukarıdaki tabloya göre alınan numuneler azaltılarak son numuneler elde edilir. Analiz için numune ağırlığı 200 gr’dan az olamaz.

Sıvı gübrelerden örnek alırken; sıvı gübre partisini oluşturan kaplardan alınacak toplam gübre örneği miktarı 4 kg’dan az olmamalıdır.

Çizelge-3. Sıvı gübre partisinden örnek alınacak kap sayısı
Sıvı gübre partisinin ağırlığı, ton Örnek alınacak kap sayısı
<2,5 7
2,5-80 Partiyi oluşturan kapların toplam ağırlığının 20 ile Çarpımının karekökü
<5 Kapların hepsi
5-16 4
17-40 Partiyi oluşturan kapların sayısının karekökü
>400 20
Ağırlığı 1 kg’ı geçmeyen kaplarda 4

Gübre Numunelerinin Laboratuvara Gönderilmesi

Alınan tüm örnekler ve üzerine bilgileri yazılarak laboratuvara gönderilir. Numunenin alındığı yerde ayrıca, analiz istemine ait bilgilerin yer aldığı YLDZ.YS.FR.47 Gübre Numunesi Analiz Talep ve Bildirim Formu doldurulur.

Laboratuvara gelen gübre numuneleri YLDZ.YS.PR.05 Hizmetin Sağlanması Prosedürü’ne göre, laboratuvarın kabul kriterlerine uygun olup olmadıkları açısından kontrol edilir.

İstenilen analiz parametrelerine göre; standartlara uygun analizler gerçekleştirilir.

Laboratuvarda yapılan gerekli analizler sonunda numuneye/numunelere ait analiz raporu/raporları laboratuvar yetkililerince düzenlenerek müşteriye gönderilir.