ANALİZ LİSTESİ

TOPRAK ANALİZLERİ

 • Sıra no
 • Analizin Adı
 • Method/Cihaz
 • Analiz Süresi
 • TA-1
 • Temel Paket (Destekleme Analizleri) (Bünye,Ph,Tuz,Organik Madde,Kireç,Alınabilir Fosfor,Alınabilir Potasyum)
 • -
 • 4 gün
 • TA-2
 • Tam Paket (Verimlilik Analizleri) (Bünye,pH, Tuz, Kireç, Organik Madde, Alınabilir Fosfor, Alınabilir Potasyum, Demir, Bakır, Çinko, Mangan, Kalsiyum, Magnezyum)
 • -
 • 4 gün
 • TA-3
 • *Saturasyon-Suyla Doygunluk Tayini
 • TS 8333
 • 2 gün
 • TA-4
 • Toprakta Ekstra Element Bor
 • Tüzüner,1990
 • 2 gün
 • TA-5
 • Toprakta Ekstra Element Molibden
 • Lindsay ve Norwell 1978; TS ISO 14870
 • 2 gün
 • TA-6
 • Katyon Değişim Kapasitesi
 • Tüzüner 1990; Fireman 1952
 • 2 gün
 • TA-7
 • Sülfat
 • Fox ve Ark. (1964)
 • 2 gün
 • TA-8
 • Aktif Kireç
 • Drouineau, G. (1942)
 • 2 gün
 • TA-9
 • Ağır Metal Grubu (Cd,Pb,Ni,Hg,Cr,Zn,As)
 • Jackson, M.L. (1958)
 • 2 gün
 • TA-10
 • Klor
 • Johnson, C.M., and A. Ulrich 1959
 • 2 gün
 • TA-11
 • Sar/RSC
 • Tüzüner
 • 2 gün
 • TA-12
 • *Saturasyonda pH Tayini
 • İşletme İçi Metot- PR17-ISLM02-TL099 (Rev.No.01)
 • 2 gün
 • TA-13
 • Toplam Tuz (EC)
 • DKD06-ISLM01 (Modifiye edilen; Richards 1954 Tüzüner 1990)
 • 2 gün
 • TA-14
 • *Organik Madde (%) Tayini
 • TS 8336 TS10308 ISO 11464
 • 2 gün
 • TA-15
 • Kireç
 • TS EN ISO 10693 ;Çağlar 1949 Tüzüner 1990
 • 2 gün
 • TA-16
 • Alınabilir Fosfor (P)
 • Tüzüner
 • 2 gün
 • TA-17
 • Alınabilir Potasyum (K)
 • Tüzüner
 • 2 gün
 • TA-18
 • Bünye (Su ile Doygunluk)
 • Richards 1954; Tüzüner 1990 TS833
 • 2 gün
 • TA-19
 • Alınabilir Mikro Elementler (Fe, Cu, Mn, Zn)
 • Lindsay ve Norwell (1978) / ICP-OES
 • 2 gün
 • TA-20
 • Kükürt
 • Fox ve Ark. (1964)
 • 3 gün
 • TA-21
 • Değişebilir Sodyum Yüzdesi
 • Bower, Reitemeir, Fireman 1952 Tüzüner 1990
 • 3 gün
 • TA-22
 • Değişebilir Amonyum
 • BREMNER (1965)
 • 3 gün
 • TA-23
 • Değişebilir Nitrat
 • BREMNER (1965)
 • 2 gün
 • TA-24
 • Değişebilir Ca ve Mg
 • Thomas 1982/ICP-OES
 • 2 gün
 • TA-25
 • Organik Karbon
 • Tüzüner 1990, Walkley 1947
 • 2 gün
 • TA-26
 • İnorganik Karbon
 • Tüzüner 1990
 • 2 gün
 • TA-27
 • Değişebilir Katyonlar (Na+1,K+1,Ca+2, Mg+2)
 • Richards,1954
 • 2 gün
 • TA-28
 • Değişebilir Katyonlar (Na+1,K+1)
 • Richards,1954
 • 2 gün
 • TA-29
 • Değişebilir Katyonlar (Ca+2, Mg+2)
 • Richards,1954
 • 2 gün
 • TA-30
 • Çözünebilir Anyonlar (CO3,HCO3,Cl,SO4)
 • Tüzüner, A.; Richards (1954)
 • 2 gün
 • TA-31
 • Toplam Azot
 • TS 8337 ISO 11261
 • 2 gün
* İşaretli Parametreler Akreditasyon Kapsamındadır.